We hope you enjoy our dreams!


To start with download the free boogeyman beater club app!Information about the boogeyman's club idea! We are just starting up!


English!


Well we might seem like a terrifying and horrible or horrific person in your nightmares, but there's no bigger friend of a child than a boogeyman!

Not only do we give you nightmares, but we also make sure that all of you are able to beat us! It's not like we let you win the fight, no not at all! You do it all by yourself!

The first fight against any of us boogeyman from our boogeyman club, is the hardest fight anyone is facing for it's the first fight that you'll have to win in your young life!

And we all need the boogeyman's nightmares for we feed on your nightmares and we save our beloved fearland with them, cause nightmares of a child are the scariest of them all, and while you are having the nightmares that we give you you be able to stand up for yourself! It's a scary part of life that every human has to go through, and well we boogeyman aren't born boogeyman! We started as humans to but in our long long exsistence we took a different turn on the road to happyness!

And that's the first secret that I'm sharing with you! 

We are not all bad and some of us like Angel and Salonok really are good boogeyman/woman, but me the supreme boogeyman I'm as bad as they possibly come! for I give you nightmares and I do it all in a very selfish way cause I give you all nightmares on which I feed myself and safe my beloved fearland! Same as Nightly terror!

Although I really love it when a child is standing up for him/herself like described here!  Maybe just maybe I'm not that bad after all, cause I really want you the child to win the fight against your biggest nightmare and grow up like everyone is supposed to! 

It's a hard and tough as nails fight, it's a fight of a lifetime for it's your first ever fight against the darkness, and well only the toughest kids will win the battle against a boogeyman!

But when you win that exact fight, you're going to grow into a real man/woman, because if you don't let your fear get the best of you and you never, and I mean never let us see your anxiety (just an expensive word for fear) you'll also be able to face us!

And everyone has faced us, but not everyone has won yet! Maybe mommy or daddy has still got the nightmares that we give them. Or maybe your auntie or gramps has still got them, well it might be that way because we still have the upper hand in their lives! Maybe they have their nightmares because of their boogeyman has never been defeated.

But I'm sertain that when you face us, you're ready for us and you will give us boogeyman one hell of a fight! 

And what's better than helping your loved ones with your own experiences? πŸ˜‰

Let's not make any assumptions yet because first you've got to beat us!

I've got a few tips and tricks up my sleeve, for I am the ultimate and baddest but above all supreme boogeyman, but I'm going to tell you and I'm going to show you how you are able to beat every single last one of us!

Exept for me! Cause I generally don't want to be beaten, and I will be mad when you'll be the first to ever beat me! πŸ˜ˆπŸ‘Ώ

Let's not be too sure about yourself and let's just continue with the hmm πŸ€” yea lessons! 


Nederlands!


Nou, we lijken misschien een angstaanjagende en vreselijke of gruwelijke persoon in je nachtmerries, maar er is geen grotere vriend van een kind dan een boeman!

We bezorgen je niet alleen nachtmerries, maar we zorgen er ook voor dat jullie ons allemaal kunnen verslaan! Het is niet alsof we je het gevecht laten winnen, nee helemaal niet! Je doet het helemaal zelf!

Het eerste gevecht tegen een van ons boemannen van onze boemannen-club, is het moeilijkste gevecht dat iemand tegenkomt, want het is het eerste gevecht dat je in je jonge leven zult moeten winnen!

En we hebben allemaal de nachtmerries van de boeman nodig, want we voeden ons met jouw nachtmerries en we redden ons geliefde Angstland met hen, want nachtmerries van een kind zijn de engste van allemaal, en terwijl je de nachtmerries hebt die we je geven overwinnen, kom je voor jezelf op!

Het is een eng deel van het leven dat elk mens moet doormaken, en nou, wij boeman zijn niet geboren als boeman! We zijn begonnen als mensen, maar in ons lange, lange bestaan ​​hebben we een andere wending genomen op de weg naar geluk!

En dat is het eerste geheim dat ik met jullie deel!

We zijn niet allemaal slecht en sommigen van ons, zoals Angel en Salonok zijn echt een goede boeman/vrouw, maar ik ben de allerhoogste boeman. Ik ben zo slecht als ze maar kunnen komen! want ik geef je nachtmerries en ik doe het allemaal op een zeer egoïstische manier, want ik geef jullie alle nachtmerries waarmee ik mezelf voed en mijn geliefde Angstland beveilig!

Al vind ik het echt geweldig als een kind voor zichzelf opkomt zoals hier beschreven! Misschien ben ik toch zo slecht nog niet, want ik wil echt dat jij het kind de strijd tegen je grootste nachtmerrie wint en opgroeit zoals iedereen hoort te doen!

Het is een keihard gevecht, het is een gevecht van je leven, want het is je eerste gevecht tegen de duisternis, en alleen de stoerste kinderen zullen de strijd tegen een boeman winnen!

Maar als je precies dat gevecht wint, zul je uitgroeien tot een echte man/vrouw, want als je je angst niet de overhand laat krijgen en je nooit, en ik bedoel nooit je angst laat zien, kun je ook met ons omgaan!

En iedereen heeft lijnrecht tegenover ons gestaan, maar nog niet iedereen heeft gewonnen! Misschien heeft mama of papa nog steeds de nachtmerries die we ze bezorgen. Of misschien heeft je tante of opa ze nog, misschien is dat wel zo omdat we nog steeds de overhand hebben in hun leven! Misschien hebben ze hun nachtmerries nog omdat hun boeman nooit is verslagen.

Maar ik ben er zeker van dat als je ons onder ogen komt, je klaar voor ons bent en ons een hels gevecht zal bezorgen!

En wat is er mooier dan je dierbaren te helpen met je eigen ervaringen? πŸ˜‰

Laten we nog geen aannames doen, want eerst moet je ons verslaan!

Ik heb een paar tips en trucs in petto, want ik ben de ultieme en slechtste maar vooral de allerhoogste boeman, maar ik ga je vertellen en ik ga je laten zien hoe je in staat bent om elke single te verslaan laatste van ons!

Behalve voor mij! Omdat ik over het algemeen niet wil worden verslagen, en ik zal boos zijn als jij de eerste bent die me ooit verslaat! πŸ˜ˆπŸ‘Ώ

Laten we niet te zeker zijn van jezelf en laten we gewoon doorgaan met de hmm πŸ€” ja lessen!