We hope you enjoy our dreams!


Free boogeybook #2:

Kissed by the angel of death


English version


Rating: 5 stars
3 votes

Kissed by the angel of death

Is a book for all ages! It´s not just a children´s book for grown up and I think even boogeyman and woman will love it!

What if you could be harvested at any moment by a reaper that takes your soul to hereafter?
Everyone is afraid of what the future will bring, including me the supreme boogeyman! But I can tell you as a real boogeyman from the boogeyman club that Reapers are not always right!
for they seem scary and untouchable, they look scary and with their black hood they reap what you yourself have sown...
But Hein is different, Hein is a reaper like none of them because Hein never finished harvest school! and that is precisely why he ends up in very strange situations!
And he may not call himself a full-fledged reaper until he has completed a successful harvest, but that's harder than it looks if you don't know what you're doing!

Kissed by the angel of death

A comical short horror story book filled with funny moments and that will make even the biggest boogeyman laugh!


Kissed By The Angel Of Death
PDF โ€“ 4,6 MB 40 downloads

Nederlandse versie


Rating: 5 stars
3 votes

Gekust door de engel des doods

Is een boek voor alle leeftijden! Het is niet alleen een kinderboek voor volwassenen en ik denk dat zelfs boemannen of vrouwen er dol op zijn!

Wat als je ieder moment geoogst kan worden door een maaier die je ziel naar het hiernamaals brengt?
Iedereen is bang oor wat de toekomst brengt ook ik de opper boeman! Maar ik kan jou vertellen als echte boeman uit de boemannenclub dat ook maaiers het niet altijd bij het rechte eind hebben!
want ze lijken wel eng en onaantastbaar, ze lijkt en wel eng en met hun zwarte kap oogsten ze wat jijzelf hebt gezaaid...
Maar Hein is anders, Hein is een maaier als geen van allen omdat Hein de oogst school nooit heeft afgemaakt! en juist daarom komt hij in hele vreemde situaties terecht!
En mag hij zich pas een volwaardig maaier noemen als hij een succesvolle oogst heeft voltooid maar dat is moeilijker dan het lijkt als je niet weet wat je aan het doen bent!

Gekust door de engel des doods

Een komisch korte horror verhalen boek vol grappige momenten en waar zelfs de grootste boeman nog om lachen kan!


Gekust door de engel des doods
PDF โ€“ 4,6 MB 54 downloads

Add comment

Comments

There are no comments yet.

Reviews