We hope you enjoy our dreams!


newsletterfile in this form to become a member!Everyone will get the opportunity to join the boogeyman beater club as a member!

1. Everyone got who is a member gets his very own boogeyman beater club certificate of membership... 

2. I will start a newsletter in which I the supreme boogeyman ask the members for the new features of the club and new additions of the boogeyman beater club..

3. Every vote counts and all emails will be replied to!

4. The members of the club are the ones who can form the boogeyman beater club into their own favorite website!!

5. And last everyone is treated like the child we are!

And now in Dutch!

Iedereen krijgt de kans om lid te worden van de boeman klopper club!

 

1. Iedereen die lid is, krijgt zijn eigen boeman klopper club-lidmaatschapscertificaat...

2. Ik zal een nieuwsbrief starten waarin ik de opper boeman de leden vraag naar de nieuwigheden van de club en nieuwe toevoegingen van de boeman klopper club..

3. Elke stem telt en alle e-mails worden beantwoord!

4. De leden van de club zijn degenen die de boeman klopper club kunnen omvormen tot hun eigen favoriete website!!

5. En als laatste wordt iedereen behandeld als het kind dat we zijn!