All 14 Free children's books

as of today 14th of august we´ve got 14 free boogeybooks 7 in english en 7 in het nederlands! It all started with the horror children read aloud book but in just four days we´ve got two additions to the site we´ve got kissed by the angel of death the adbventure to the unknown club, the horror children´s read aloud book part two available now!

Plus where kings are born in the homeland of the Boogeyman and now the new addition:

a new start and the purple flubble bubble

All 14 are free to download and very very cheap to buy on amazon just for supporting reasons and well if you want to own the paperback it´s a great solution... 

All books are formated the same only the digital books got colour while the paperback has got black and white print to make it a affordable purchase for all!

Enjoy them all buying is not mandatory because the supreme boogeyman writes children books to turn that frown upside down!

Why do you provide children books for free?

That's a good question people ask me every day and while it's been a 2900 year old ride with ups and most of the times downs.. I have a giant weak spot for children...

When I started writing as B.J Starink author of serial killer nightmares of the bloody and gory horror genre, I think I forgot about my inner child..... My books became part of my life and life part of my books! 

And no author writes for a paycheck cause most authors in this world aren't big enough to roll with the big names.... So I came up with an idea to get my inner child back and that's why I spread my books for free....

My childhood was unsafe in Angstland Feartopia and money was something that everyone except us got. So I'm spreading my children books for free so I can make other children and parents happy and be a happy boogeyman myself while doing this.....

For noone is a boogeyman at birth we are simply formed that way by life!

Waarom bied je de kinderboeken gratis aan?

Dat is een goede vraag die mensen me elke dag stellen en hoewel het een 2900 jaar oude rit is geweest met ups en meestal downs.. Heb ik een gigantische zwakke plek voor kinderen...

 

Toen ik begon te schrijven als B.J Starink auteur van seriemoordenaar nachtmerries van het bloederige en gore horrorgenre, denk ik dat ik mijn innerlijke kind vergat..... Mijn boeken werden een deel van mijn leven en het leven maakte deel uit van mijn boeken!

 

En geen enkele auteur schrijft voor een salaris, want de meeste auteurs in deze wereld zijn niet groot genoeg om met de grote namen mee te doen... Dus ik kwam op het idee om mijn innerlijke kind terug te krijgen en daarom verspreidde ik mijn boeken gratis ....

 

Mijn jeugd was onveilig in Angstland Feartopia en geld was iets dat iedereen behalve wij kreeg. Dus ik verspreid mijn kinderboeken gratis zodat ik andere kinderen en ouders blij kan maken en zelf een blije boeman kan zijn terwijl ik dit doe.....

Want niemand is een boeman bij de geboorte, we zijn gewoon zo gevormd door het leven!


Boogeypoll!


What do you think about the horror children read aloud book!

Show results

What do you think of: Kissed by the angel of death!

Show results

Free boogeybook #7


De paarse flubbel bubbel!


Heb jij er ooit in geloofd dat Aliens echt bestaan?

Heb jij er ooit bij nagedacht dat ze misschien wel helemaal niet zo eng zijn?

Maar wanneer de aliens op een andere planeet komen dan kan dat wel eens gevaarlijk worden!

Dit is een verhaal voor zowel jong als oud!

Want wie is nou eigenlijk de dreiging de gevaarlijke aliens of het onschuldige flubbel bubbeltje?

 


De Paarse Flubbel Bubbel!
PDF – 13,4 MB 197 downloads

The purple flubble bubble!


Have you ever believed that aliens really exist?

Have you ever thought that they might not be so scary after all?

But when the aliens come to another planet, it can become dangerous!

This is a story for both young and old!

Because who is the threat, the dangerous aliens or the innocent flubble-bubble?


The Purple Flubbel Bubble!
PDF – 13,3 MB 229 downloads

free boogeybook #6


Een nieuw begin


EEN NIEUW BEGIN
ALS AL JE VRIENDEN IN VAMPIERS
VERANDEREN, WAT GA JE DAN DOEN, GA JE
VECHTEN OF KNIEL JE?
BEN GAAT DOOR EEN HEL TERWIJL AL ZIJN
VRIENDEN HEM UITLACHEN EN ZIJN BLOED
WILLEN DRINKEN...
HIJ IS ALLEEN IN EEN VAMPIRISCHE WERELD, MAAR DE DINGEN ZIJN MISSCHIEN NIET ZO HOPELOOS ALS HET LIJKT, WANT ALS HIJ ALLEEN IS, IS HIJ ALTIJD VAN PLAN KATTENKWARD UIT TE HALEN EN ZOU HIJ EEN OVERLEVENDE VAN EEN VAMPIRISCHE HOLOCAUST KUNNEN ZIJN ZONDER HET TE WETEN!
EEN
NIEUW
BEGIN!
DE OPPER BOEMAN


Rating: 5 stars
4 votes

Een Nieuw Begin
PDF – 3,3 MB 255 downloads

A new start


 

A NEW START!
IF ALL YOUR FRIENDS TURN INTO
VAMPIRES, WHAT WILL YOU DO, WILL YOU FIGHT OR WILL YOU KNEEL? BEN IS GOING
THROUGH HELL WITH ALL HIS FRIENDS LAUGHING AT HIM AND WANTING TO DRINK HIS BLOOD... HE IS ALONE IN A VAMPIRIC
WORLD BUT THINGS MAY NOT BE AS HOPELESS AS THEY SEEM BECAUSE WHEN HE IS ALONE HE ALWAYS PLANS UP TO
MISCHIEF AND COULD BE A VAMPIRIC HOLOCAUST SURVIVOR WITHOUT KNOWING IT!
A
NEW
START!
THE SUPREME BODGEYMAN


Rating: 5 stars
4 votes

A New Start
PDF – 3,2 MB 296 downloads

Gratis luisterboek
Free boogeybook #5

Written by Blue Sky and The supreme boogeyman


Waar koningen geboren worden in het land van de boeman


Woods is een gewone jongen, maar als hij de boogiechauns ontmoet, verandert een gewone jongen in een mum van tijd in een koning, en niet zomaar een koning, maar de koning van Fearland Feartopia zelf! Waar de Boegedie-Boegedie-monsters vrij rondlopen en de hele planeet verslinden en verslinden! Kan Woods het land redden of leidt hij de boeman naar de afgrond die je zult ontdekken in Where Kings Are Born in het thuisland van de boeman!


Nederlandse versie:


Rating: 4.8 stars
5 votes

Waar Koningen Geboren Worden In Het Land Van De Boeman Docx
PDF – 29,0 MB 341 downloads

Where kings are born in the home land of the boogeyman


Woods is an ordinary boy, but when he meets the boogiechauns an ordinary boy turns into a king in no time, and not just any king but the king of Fearland Feartopia herself! Where the Boegedie-Boegedie monsters roam free and devour and devour the entire planet!
Can Woods save the land or will he lead the ogre to the abyss you will find out in Where Kings Are Born in the homeland of the boogeyman!


English version:


Rating: 5 stars
5 votes

Where Kings Are born In The Land Of The Boogeyman
PDF – 27,0 MB 329 downloads


Free boogeybook #4

The horror children read aloud book part two!

Written by the supreme boogeyman Blue Sky and Mystiek:


Nederlandse beschrijving


Het horror kinder voorleesboek deel twee gaat over van alles en nog wat het gaat over de middeleeuwen tot aan de toekomst het gaat ook over de boeman en draken en sirenes en octopussen en weerwolven en vampieren en noem het maar op allemaal het gaat over enge dingetjes maar ook over leuke dingen.....

Zoals gewoonlijk heeft ieder verhaaltje een moraal en kan je dus van ieder verhaaltje wat leren maar dit keer schrijven meer mensen mee dan alleen de opper boeman want Mystiek en Blue Sky zijn ook van de partij in dit nederlandse horror kinderboek als nooit tevoren welkom bij de boeman klopper club!

Wij hopen dat je geniet van onze dromen en wees niet bang wij zijn hier om jullie je nachtmerries en boeman te laten overwinnen en vergeet niet om mij de opper boeman op de hoogte te houden voor jullie eigen boeman klopper club certificaat!


Nederlandse versie!

Rating: 5 stars
6 votes

Horror Kinder Voorleesboek Deel Twee
PDF – 15,0 MB 326 downloads

English description


The horror children's reading book part two is about anything and everything it is about the Middle Ages to the future it is also about the ogre and dragons and sirens and octopuses and werewolves and vampires and you name it all it is about scary things but also about fun things.....

As usual every story has a moral and you can learn something from every story, but this time more people are contributing than just the supreme boogeyman because Mystiek and Blue Sky are also present in this horror children's book like never before welcome to the boogeyman beater club!

We hope you enjoy our dreams and don't be afraid we are here to help you overcome your nightmares and ogre and don't forget to keep me posted the supreme boogeyman for your own boogeyman beaterer club certificate!English version!

Rating: 5 stars
6 votes

The horror children´s read-aloud book part two
PDF – 8,4 MB 343 downloads

free boogeybook #3

The adventure to the unknown club!


English description!


The adventure to the unknown club is like the title says a adventure book! Itś about the moral of money and power in life and what is the exact value it holds when you can destroy everything with just a promise of someone whom you better not trust! 

Because not everyone is trusted and no matter how beautiful the promise is if something seems to good to be true its usually is!


english version


Rating: 5 stars
13 votes

The Adventure To The Unknown Club
PDF – 20,7 MB 375 downloads

Nederlandse beschrijving


Het avontuur naar de onbekende club!

Is zoals de titel al zegt een avonturenboek! Het gaat over de moraal van geld en macht in het leven en wat is de exacte waarde die het heeft als je alles kunt vernietigen met alleen een belofte van iemand die je beter niet vertrouwt!

Omdat niet iedereen wordt vertrouwd en hoe mooi de belofte ook is, als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook!


nederlandse versie


Rating: 5 stars
12 votes

Het Avontuur Naar De Onbekende Club
PDF – 20,7 MB 363 downloads


free childrens Book #2

Kissed by the angel of death!


English discription!


Kissed by the angel of death

Is a book for all ages! It´s not just a children´s book for grown up and I think even boogeyman and woman will love it!

What if you could be harvested at any moment by a reaper that takes your soul to hereafter?
Everyone is afraid of what the future will bring, including me the supreme boogeyman! But I can tell you as a real boogeyman from the boogeyman club that Reapers are not always right!
for they seem scary and untouchable, they look scary and with their black hood they reap what you yourself have sown...
But Hein is different, Hein is a reaper like none of them because Hein never finished harvest school! and that is precisely why he ends up in very strange situations!
And he may not call himself a full-fledged reaper until he has completed a successful harvest, but that's harder than it looks if you don't know what you're doing!

Kissed by the angel of death

A comical short horror story book filled with funny moments and that will make even the biggest boogeyman laugh!


English version

Rating: 5 stars
25 votes

Kissed By The Angel Of Death
PDF – 4,6 MB 431 downloads

Sort of audiobook!Nederlandse beschrijving


Gekust door de engel des doods

Is een boek voor alle leeftijden! Het is niet alleen een kinderboek voor volwassenen en ik denk dat zelfs boemannen of vrouwen er dol op zijn!

Wat als je ieder moment geoogst kan worden door een maaier die je ziel naar het hiernamaals brengt?
Iedereen is bang oor wat de toekomst brengt ook ik de opper boeman! Maar ik kan jou vertellen als echte boeman uit de boemannenclub dat ook maaiers het niet altijd bij het rechte eind hebben!
want ze lijken wel eng en onaantastbaar, ze lijkt en wel eng en met hun zwarte kap oogsten ze wat jijzelf hebt gezaaid...
Maar Hein is anders, Hein is een maaier als geen van allen omdat Hein de oogst school nooit heeft afgemaakt! en juist daarom komt hij in hele vreemde situaties terecht!
En mag hij zich pas een volwaardig maaier noemen als hij een succesvolle oogst heeft voltooid maar dat is moeilijker dan het lijkt als je niet weet wat je aan het doen bent!

Gekust door de engel des doods

Een komisch korte horror verhalen boek vol grappige momenten en waar zelfs de grootste boeman nog om lachen kan!


Nederlandse versie!

Rating: 5 stars
17 votes

Gekust door de engel des doods
PDF – 4,6 MB 327 downloads

Soort van audiobook!free childrens Book #1

the horror children read aloud book!


English Description


The ultimate Boogeyman's beater guide, worth millions and millions and millions and millions and millions of moneys but free to download for anyone right here! Since I don't want to make money off your children's backs, I make it clear why I am writing these books! I write these books because as a Supreme boogeyman I myself also suffered from the boogeyman, the worst of all called Diabolico! Diabolico was one of the very first Boogeymen to come to Earth from Fearland. And the Supreme Boogeyman himself is still reminded on a daily basis! That is why I am extra driven in helping every child! Because no child should lose the fight with the boogeyman....
So with my inside tips and tricks as the founder of the boogeyman club and as the supreme boogeyman himself, we will fight the boogeyman together!

Because let's face it are you really afraid of the boogeyman?

Enjoy your nightmare free sleep, cause we're going to beat the Boogeyman together!


English version!

Rating: 5 stars
36 votes

The Childrens Horror Read Aloud Book Ebook 1
PDF – 1,1 MB 591 downloads

Nederlandse  beschrijving


De ultieme gids voor Boeman kloppers, die miljoenen en miljoenen en miljoenen en miljoenen en miljoenen geldjes waard is , maar gratis te downloaden voor iedereen hier! Goed nu dat gezegd is en ik duidelijk heb gemaakt dat ik geen geld over de rug van uw kinderen wil verdienen, maak ik duidelijk waarom ik juist deze boeken schrijf!

Ik schrijf deze boeken omdat ik als Opper boeman ook zelf last heb gehad van de boeman, de aller aller ergste genaamd Diabolico! Diabolico was een van de aller eerste boemannen die vanuit Angstland naar de aarde is gekomen. En mij de Opper Boeman nog dagelijks teistert! Ik ben daarom ook extra gedreven in het helpen van ieder kind! Want geen enkel kind mag het gevecht met de boeman verliezen....
Dus met mijn inside tips en tricks als oprichter van de boemannen club en als Opper boeman zelve gaan we met elkaar de strijd aan met de boeman!

Want laten we wel wezen ben jij nu echt bang voor de boeman?

Geniet van je nachtmerrievrije slaap, want we gaan samen de Boeman verslaan!


Rating: 5 stars
28 votes

Nederlandse versie! 

Het Horror Kindervoorleesboek ebook 1
PDF – 1,4 MB 500 downloads


Reviews!