Boogeyman beater club exclusive game!


Er is een nieuw boeman klopper clubgame aan genaamd: wat is je grootste angst? Samen zullen we die angst verslaan en nadat kinderen hun angst hebben overwonnen en hun nachtmerries hebben overwonnen, krijgen ze hun eigen gratis boeman klopper Club-certificaat...... Het is gratis om dit spel te spelen en iedereen die zijn nachtmerries verslaat, krijgt een gratis certificaat van de opper boeman zelf!


New boogeyman beater club game called what's your biggest fear? Together we will beat that fear and after children has beat their fear and overcame their nightmares they will get their very own free boogeyman beater club certificate...... It's free to play this game and everyone who beats their nightmares gets a free certificate of the supreme boogeyman himself!


The game Rules!!


Dutch rules


Ieder kind is ergens bang voor daarom komt de opper boeman met dit nieuwe nog nooit eerder vertoonde spel!

Dit spel gaat erom dat ieder kind zijn of haar angsten overwint door hun angsten op te sturen via het formulier beneden in Nederlands of Engels!

Zodra u als ouder of uw kind contact met de boeman klopper club heeft gezocht gaan wij als club aan de slag om uw kind zijn of haar angsten te laten overwinnen....

U krijgt een mailtje met een gepersonaliseerd uitprintbaar bestand zoals boven ook beschreven staat en samen met de boeman klopper club gaan we de strijd met die angsten aan!

En als uw kind zijn of haar angsten overwonnen heeft dan krijgen ze natuurlijk hun eigen uitprintbare certificaat en hun eigen plekje om te shinen op de boeman klopper club zelf!


English rules!


Every child is afraid of something, that's why the supreme boogeyman comes up with this new, never-before-seen game!

This game is about every child overcoming his or her fears by sending in their fears via the form below in Dutch or English!

As soon as you as a parent or your child have contacted the boogeyman beater club, we as a club will get to work to help your child overcome his or her fears....

You will receive an email with a personalized printable file as described above. and together with the bogeyman beater club we will fight those fears!

And once your child has overcome his or her fears, they will of course receive their own printable certificate and their own place to shine at the boogeyman beater club itself!


Fill in to play!