Custommade English Italian or Nederlands children's book paperback!

Cheap cheap cheap!!
€30.00

Eigen cover

Naam van het kind

Geboortedatum

Eigen titel

Onderwerp van het verhaal

Geperonaliseerd dankwoord

We at the boogeyman beater club create custom children's books. This paperback is something unique for you all form it into your own personal book written by a real life Boogeyman! So far in English Italian or Nederlands every single book is written for your child and your child alone so every book is a personal book! Every single book is different than the others and every book is formed by dreams and hope for every single child!!

 

Wij van de Boeman klopper Club maken kinderboeken op maat. Deze paperback is iets unieks voor jullie allemaal om het in je eigen persoonlijke boek te veranderen, geschreven door een echte Boogeyman! Tot nu toe is elk boek in het Engels, Italiaans of Nederlands geschreven voor uw kind en uw kind alleen, dus elk boek is een persoonlijk boek! Elk boek is anders dan de andere en elk boek is gevormd door dromen en hoop voor elk kind!!

 

Noi del Boogeyman Beater Club realizziamo libri per bambini personalizzati. Questo tascabile è qualcosa di unico per tutti voi per trasformarlo nel vostro libro personale, scritto da un vero Boogeyman! Finora ogni libro è stato scritto in inglese, italiano o olandese per tuo figlio e solo per tuo figlio, quindi ogni libro è un libro personale! Ogni libro è diverso dagli altri e ogni libro è plasmato dai sogni e dalle speranze di ogni bambino!!


Rating: 0 stars
0 votes

Form for your custom cover!