Custom free boogeybook

€0.00

Gratis certificaat

Het onderwerp

De cover

Het moraal

De titel

Nam hoofdpersoon

Jouw naam

Uw kind wensen

Celebrating 8.040 downloads!

This is a boogeyman beater club exclusive children book, free to download for each and everyone!!

But you the parents, brother, sister, neighbour or niece decide what this story is about!

You decide what to put in this particular story, the subject, the storyline, the moral, the title, the cover and each sentence is debatable...

Your own name in the preface and appreciation!

Everything is free just for our members!! And every single book that's good enough in the eyes of our entire club will be free to download only on the boogeyman beater club!! 

 

 

Viering van 8.040 downloads!

 Dit is een exclusief kinderboek voor de Boeman klopper Club, gratis te downloaden voor iedereen!!

 Maar jij, de ouders, broer, zus, buurman of nichtje, bepaalt waar dit verhaal over gaat!

 Jij beslist wat je in dit specifieke verhaal plaatst, het onderwerp, de verhaallijn, de moraal, de titel, de omslag en elke zin is discutabel...

 Uw eigen naam in het voorwoord en dankwoord!

Alles is gratis alleen voor onze leden!! En elk boek dat goed genoeg is in de ogen van onze hele club zal alleen gratis te downloaden zijn op de Boeman klopper club !!