fully custumized childrens book in English en Nederlands!

Nowhere cheaper
€10.00

Geboortedatum

Naam van het kind

Eigen titel

Onderwerp van het verhaaltje

Angsten van het kind

Speciale wensen

Eigen dankwoord

English

 

We at the boogeyman beater club create custom children's books. This book is something unique for you all form it into your own personal book written by a real life Boogeyman! So far in English Italian or Nederlands every single book is written for your child and your child alone so every book is a personal book! Every single book is different than the others and every book is formed by dreams and hope for every single child!!

 

Nederlands

 

Wij van de Boeman klopper Club maken kinderboeken op maat. Dit boek is iets unieks voor jullie allemaal om het in je eigen persoonlijke boek te veranderen, geschreven door een echte Boogeyman! Tot nu toe is elk boek in het Engels, Italiaans of Nederlands geschreven voor uw kind en uw kind alleen, dus elk boek is een persoonlijk boek! Elk boek is anders dan de andere en elk boek is gevormd door dromen en hoop voor elk kind!!

 

 


Rating: 0 stars
0 votes

form for custom cover!

This particular product is comes with free delivery in your given email adress!