We hope you enjoy our dreams!


Mystiek!


Deze boemeid is uniek in elk opzicht ook zij is geteisterd door de boeman en ook zij heeft ze allemaal verslagen! Want ze is niet door één boeman geteisterd zoals tegenwoordig wel het geval is maar door meerdere, zoals het vroeger ging uit de tijd van jouw grote zus...

Haar verhaal gaat over doorgaan en doorzetten in een moeilijke tijd, en haar verhaaltjes kunnen zowel eng als mooi en spannend tot komisch wezen...

Maak kennis met Mystiek! De allround overlever!

 


Voor deze boemeid is onmogelijk alleen maar een slap excuus om op te geven! De boetastische websterking van Mystiek!